Aušrinės šeimynoje gyvena 8 globotiniai.

Juos visokeriopai palaiko ir rūpinasi socialinės darbuotojos A. Lubienė ir L. Giedraitytė.