Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus ir rezultatus. Dirbame principingai, pareigingai, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.

Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai ir sąžiningai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.

Pagarba žmogui – tai šiltų, pagarbių, pasitikėjimu paremtų ir rūpestingų santykių kūrimas tarp darbuotojų, tarp darbuotojų ir vaikų bei tarp vaikų.

Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, geranoriškai padedame vienas kitam.