Mūsų tikslas: Paruošti našlaičius ir vaikus, netekusius tėvų globos, visaverčiam savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

Vizija

Vaiko parengimas savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

Misija

Prižiūrėti našlaičius ir be tėvų globos likusius vaikus, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą ir asmens socialiniam integravimuisi į visuomenę.

Tikslai

Paruošti našlaičius ir vaikus, netekusius tėvų globos, visaverčiam savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

Vaikai - mūsų ateitis. Rūpinkimės jais | Klaipėdos Vaikų Globos Namai „RYTAS“